Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

2020.12.31. ÖSZTÖNDÍJAK

Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek

Főiskolai és egyetemi hallgatók, akik mesterképzésük egészét egy másik Erasmus+ partnerországban szeretnék elvégezni, pályázhatnak az Európai Unió által biztosított kölcsönre így fedezve költségeiket. A hiteleket a résztvevő bankok és hallgatói hitelintézetek kínálják fel kedvező feltételekkel, így segítve a hallgatók mobilitását. A kölcsönös a piacinál kedvezőbb kamattal bírnak, és a végzéstől számítva két évet hagynak a hallgatóknak az elhelyezkedésre, ami egyben a törlesztési idő legkésőbbi megkezdését is jelenti. 
 

A kölcsönrendszer az Európai Befektetési Bankcsoporttal való együttműködés során jött létre, és az Erasmus+ partnerországokban érhető el. A hitelező intézmények száma folyamatosan gyarapszik. 

 

Kik pályázhatnak kölcsönre?
Azok a hallgatók, akik: 
- rendelkeznek állandó lakcímmel valamelyik Erasmus+ Partnerországban;
- az alapképzést sikeresen teljesítették (BA vagy Bsc);
- felvételet nyertek mesterképzésre egy Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező intézménybe.

A mesterképzésről : 
- helyszíne különböző kell, hogy legyen a saját országuktól és attól az országtól, ahol az alapképzést végezték,
- teljes képzés kell, hogy legyen; olyan, ami mesterdiplomával zárul.

 

A kölcsönről:
A kölcsön maximum 12 000 euró lehet egy évre, és legfeljebb 18 000 euró két évre. A hitel felhasználható a megélhetés, a tandíj és egyéb tanulmányi költségek fedezésére az Erasmus+ Partnerországokban.

 

Hol lehet jelentkezni?
Közvetlenül a résztvevő bankoknál, a felsőoktatási intézményeknél vagy a hallgatói kölcsön szervezeteknél. 

További információ a programról és a résztvevő pénzintézetekkel kapcsolatban itt szerezhető.

Határidő: 2020.12.31.

Kapcsolat