Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

2019.10.29. RÉSZVÉTEL

Altiero Spinelli-díj az EU-ról szóló ismeretterjesztésért

Az Európai Bizottság által alapított díj célja olyan kiemelkedő tevékenységek díjazása, amelyek közvetítik az EU értékeit (alapító értékek, történelem, tevékenység és főbb eredmények) a szélesebb társadalom felé, hozzásegítik a polgárokat az EU jobb megismeréséhez, szélesítik az európai projektben való részvételt és erősítik az EU-ba vetett bizalmat.
Idén különösen nagy figyelem kerül azokra a tevékenységekre, amelyek a fiatal európaiakat segítik, hogy részt vegyenek a demokratikus életben, és megértsék azokat az értékeket, amin az EU alapszik.

 

Célok

A díj elismeri és EU-széles elismertséget és láthatóságot biztosít kiemelkedő munkáknak/tevékenységeknek/termékeknek, amelyek közvetlen, jelentős és fenntartható módon hatottak/hatnak a fiatalokra:

1) Motiváció a demokratikus folyamatokban való részvételre (azokban a folyamatokban, amik a jövő Európai Uniióját formálják);

2) Bevonódás az EU alapértékeinek támogatásába (úgy mint az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a törvényesség, az emberi jogok tisztelete - ideértve a kisebbségi jogokat is);

3) Kritikus figyelem arra vonatkozóan, hogy az EU mit is jelent, és miért (a története, az alapértékei, a tevékenysége és a politikája; a teljesítményei és a sikerei);

4) Kritikus gondolkodás és az anti-demokratikus populista diskurzusok (az EU-n belül és az EU-ról) elleni fellépés.

 

Jelölhető munkák/tevékenységek/termékek

  • innovatív és gyakorlatorientált oktatási programok vagy kampányok és/vagy MOOC kurzusok;
  • játékok (offline és/vagy online) olyan pedagógiai célokkal, amelyek lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy a gyakorlatban tapasztalják meg Európát és annak működését;
  • együttműködési projektek és akcióalapú tevékenységek, amelyek a fiatalok részvételét és aktív részvételét népszerűsítik a demokratikus folyamatokban;
  • vagy a fentiek bármilyen kombinációja.

 

Kik jelentkezhetnek?

  • egyének (természetes személyek), akik az EU polgárai;
  • az EU valamely tagállamában letelepedett és székhellyel rendelkező nem kormányzati jogi személyek.

 

Jelentkezési feltételek

A díjra jelölt munka/tevékenység/termék két évvel a jelentkezési határidő előtt meg kell, hogy valósuljon/létre kell, hogy jöjjön (legalább részben). A munka/tevékenység/termék a jelentkezés pillanatában még folyamatban/készülő állapotban lehet.

A verseny állami hatóságok számára nem nyitott;

A jelentkező jogi személyeket hivatalosan létre kell hozni a jelentkezési határidő előtt;

Azok a munkák/tevékenységek/termékek, amelyek korábban már részesültek EU-s díjazásban vagy Uniós elismerésben, nem jelentkezhetnek;

Több alkalommal benyújtott jelentkezés nem megengedett. Továbbá ugyanazon pályázó csak egyetlen pályázatban vehet részt;

A jelölt munkák/tevékenységek/termékek célcsoportjai az EU tagállamainak lakosai kell, hogy legyenek;

Azok, akik a 2017-es díj pályázati időszakában részt vettek, nem pályázhatnak a 2018-as díjra, kivéve akkor, ha egy teljesen különböző munkával/tevékenységgel/termékkel pályáznak.

 

Díjak: 16 db díj kerül kiosztásra, mindegyik 25 000 euró értékben.

 

Határidő: 2019. október 29. 17:00.

 

További információ itt.

Határidő: 2019.10.29.

Kapcsolat

European Commission - Education and Training
https://ec.europa.eu/education/node_en