Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

PÁLYÁZATOK

EaSI - Európai szolidaritási Testület - Szakmai szakasz

Jelen pályázat a 2017. december 7-én kezdődő, az Európai Szolidaritási Hadtest első szakaszának tervezett tevékenységei közé tartozó, az Európai Biztosság által indított program. Célja a nemzeti határokon túli lehetőségek nyújtása. A pályázat emellett célul tűzte ki annak biztosítását, hogy 18 és 30 év közötti fiatalok származási országukon kívül az Európai Szolidaritási Hadtest elveivel megegyező, elismert munkatapasztalatot szerezzenek. A program során nagyjából 6 ezer pozíciót biztosítanak az Európai Szolidaritási Hadtest tagjai számára.

A kinevezésekkel járó tevékenységek, függetlenül attól, hogy állás betöltéséről vagy gyakornoki lehetőségről van szó, 2 és 12 hónap közötti időtartam alatt valósulnak meg. Minden típusú tevékenység során a jelentkezők egy jogilag kötelező érvényű (rész- vagy teljes idős) munkaviszonyban lesznek a munkáltatókkal. Az elvégzendő tevékenységek szorosan kötődnek a szolidaritás területéhez, és azokat valamely uniós tagállam területén kell elvégezni. A munkáltatók lehetőséget kapnak azoknak a készségeknek az elsajátítására, amelyekre a fiatal új munkatársak bevonásához és képzéséhez szükségük lesz.

Célkitűzések:

 • Egy jelentős konzorcium létrehozása, amely képes széleskörű szolidaritási tevékenységek keretében szakmai lehetőségeket gyűjteni és nyújtani az Európai Szolidaritási Testület részesei számára.
 • A jelentkezők nem származásszerinti országokban történő elhelyezéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása és segítségnyújtás a résztvevők és a munkáltatók részére a felmerülő mobilitási nehézségek leküzdésében.
 • Beszámolás a célkitűzésekről és az elért eredményekről, valamint a Testület fejlesztése érdekében a hasznos ajánlások, tanácsok megvizsgálása.

 

Tevékenységtípusok:

A konzorcium (a főpályázó és a társpályázók):

 • a szolidaritási tevékenységekben részt vevő munkáltatók és stakeholder szervezetekkel együttműködve tanácsadó és információs jellegű tevékenységet végeznek a lehetőségek megosztása, és a Testület tagjai számára megfelelő lehetőségek és betölthető állásokról való informálódás érdekében.
 • fiatalok informálása az Európai Szolidaritási Testület szakmai szakasza során elérhető lehetőségekről.
 • az Európai Szolidaritási Testület az Európai Ifjúsági Portál felületén található regisztrációs eszköz segítségével regisztrált résztvevőinek kiválasztásával, irányításával és elhelyezéssel kapcsolatos segítségnyújtás.
 • a foglalkoztatási szolgálatokkal való gyakorlati együttműködés hirdetése és fejlesztése, például az uniós/Európai Gazdasági-térség szintű hálózat segítségével.
 • az Európai Szolidaritási Testület szakmai szakaszának lehetőségeinek megismerése a munkáltatókkal való együttműködés által valamint a résztvevők elhelyezését illető konkrét javaslatok megalkotása (ide értve képzésüket, integrációjukat és egyéb támogatási tényezőket).
 • a résztvevőknek és a szervezeteknek szóló közvetlen pénzügyi támogatások kezelése az elhelyezést és annak eredményeit is figyelembe véve.
 • a résztvevők munkavégzése során elvégzett tevékenységekről szóló megfelelő igazolás biztosítása.
 • a résztvevők és munkáltatók segítése a résztvevők által folytatott tevékenységek során, különös tekintettel a munkavégzés során a résztvevők számára biztosítandó mentori segítségre.
 • a szerződés lejártakor a résztvevők visszatérésével kapcsolatos hivatalos ügyek elintézéséhez kapcsolódó segítségnyújtás, és amennyiben van rá lehetőség, a konzorciumi tagok támogatást nyújtanak későbbi munkakereséshez, amelybe beletartoznak az EU-n belüli álláslehetőségek is.

 

Mindezek mellett a konzorcium:

 • rendszeres időközönként teszi közzé az aktuális helyzetről szóló információt, valamint a tevékenységek előrehaladtáról is tájékoztatást nyújt a fiatalokat érintő lehetőségekhez, az uniós munkavállaláshoz és oktatáspolitikához kapcsolódó tevékenységek vagy események során.
 • együttműködést létesít a kezdeményezés szakmai és önkéntes területén jelen lévő szervezetekkel, és ha lehetséges, kommunikációs és tájékoztató célú tevékenységet végző csoportokat alakít ki.
 • figyelemmel követi a tevékenységek megvalósulási kihívásait, beszámol a megvalósított célokról és eredményekről, valamint megvizsgálja az esetleges fejlesztésekre irányuló ajánlásokat.
   

 

A konzorcium az EU tagállamainak minden, az Európai Szolidaritási Testület oldalán regisztrált és valamely tagállamban élő állampolgárát tájékoztatnia kell.
Az Európai Szolidaritás résztvevőire, a konzorcium minden tagjára és a tevékenységekben részes munkáltatókra nézve egyaránt kötelező érvényű az Európai Szolidaritási Testület Kartájában foglalt tartalom.


A pályázásra jogosultak:

 • Az uniós tagállamokban létesített és regisztrált jogalanyok főpályázóként és társpályázóként is pályázhatnak.
 • A jogosultság feltételei a következők:
 • konzorciumi tagság, amelyet legalább öt uniós tagállam öt szervezete alkot;
 • a konzorciumban legalább két központi szintű foglalkoztatási szolgálatnak kell részt vennie, amelyek az uniós területen megtvalósuló, határokon átívelő munkaügyekkel foglalkoznak, és lehetnek akár nemzeti koordinációs irodák valamint olyan szolgálatok, amelyek az EURES hálózat tagjai.

 

A konzorciumba tartozhat még:

 • Az EURES hálózat egyéb tagszervezetei (az EURES Szabályzata szerinti tagok és partnerek), magántulajdonú foglalkoztatási szolgálatok, humanitárius területen működő nem-kormányzati szervezetek, munkáltatói szervezetek, közigazgatási szervek, társadalmi misszióval rendelkező harmadik szektor szervezetek, valamint nemzetközi szervezetek mint például a Vöröskereszt (az említett nemzetközi szervezetek közül az uniós tagállamokon kívül regisztráltak is jelentkezhetnek).
 • kapcsolt jogalanyok és jogalanyok, amelyek a jelentkezőkkel olyan jogi vagy tőkekapcsolatban állnak, amely nem korlátozódik a tevékenységre és nem a tevékenységek megvalósításának egyedüli céljaként jött létre, valamint megfelelnek a pályázási alkalmassági feltételeknek, részt vehetnek a tevékenységben kapcsolt jogalanyként, és elszámolható költségeket állapíthat meg.


A tevékenység kiterjedésétől függően egyéb szervezetek, társult szervezetek (olyan szervezetek, amelyek nem pályázók, társpályázók vagy kapcsolt alanyok) is részt vehetnek a programban, ha hozzájárulásokra szükség van a pályázati célkitűzések megvalósításához. Kiadásaik azonban nem megtéríthetők.

 

A projektek kezdete és hossza

A tevékenység tényleges kezdeti időpontja a következők alapján jelölendő ki: választható a két fél támogatási szerződési aláírásának napját követő nap, az aláírást követő hónap első napja illetve az aláírást követő , megegyezés alapján meghatározott nap

Költségvetés

Az EU projektek tárfinanszírozására szánt összege előreláthatóan 14 243,895 euró.

A Bizottság a teljes költségvetés felhasználásával egy kiírás támogatását tervezi.

Az uniós támogatás nem haladhatja meg a tevékenységhez kapcsolódó teljes támogatható költésgek 95%-át.

A program javasolt kezdeti napja 2017 május 2-a. Bármely, a támogatási szerződés aláírása előtt felmerülő költségek a jelentkezőt terhelik.

A jelentkezési határidő előtt semmilyen jellegű kiadásra nem kerülhet sor.

A résztvevők külföldi kiküldése a Testület programjának első szakaszában 2017 júniusában kezdődik.

A projekteknek nagyjából 24 hónapos időtartam során kell megvalósulniuk.

További információ: http://bit.ly/2kJWkl0

Kapcsolat

European Commission DG Employment, Social Affairs & Inclusion
empl-vp-2016-018@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social