Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

PÁLYÁZATOK

Erasmus+ Jean Monnet Tanszék program

A támogatás célja, hogy egyetemi professzorok vagy adjunktusok európai uniós tanulmányok specializációjú oktatói állást tölthessenek be. Kizárólag egyetlen oktató töltheti be a kinevezést, akinek egy tanévben legalább 90 órát kell tartania. Az órák magukban foglalják a csoportos előadásokhoz, szemináriumokhoz, konzultációkhoz kapcsolódó fogadóórákat, amelyek bármelyike megvalósítható távoktatási formában is, de ezen belül nem végezhető egyéni tanácsadás és/vagy a hallgatói munka felügyelete. A Monnet Tanszéki pozíció betöltői a tanárok és kutatók következő generációjának mentorai és tanácsadói. Emellett a jövő szakemberei számára részletes iránymutatást nyújtanak egyes témák európai szempontjaival kapcsolatban.

A pozíció betöltői az alábbi tevékenységek valamelyikét kötelesek elvégezni:

 • a hivatalos tanmenettel rendelkező európai uniós tanulmányokkal kapcsolatos oktatás fejlesztése felsőoktatási intézményben;
 • uniós témákat illető kutatás vezetése, ellenőrzése a tanárképzésben és a kötelező oktatás területén is;
 • a jövő szakemberei részére magas szintű oktatás biztosítása az EU-val kapcsolatban azokon az oktatási területeken, amelyekre a munkaerőpiacon kiemelt szükség van
 • az európai uniós tanulmányok területein tevékenykedő tanárok és kutatók fiatal generációjának ösztönzése, tanácsadás és mentorálás;
 • különböző tevékenységek szervezése a helyi, regionális és nemzeti szinten tevékenykedő döntéshozók és a civil társadalom részére (konferenciák, szemináriumok és/vagy webináriumok, workshopok, stb.);
 • a jövőbeli szakmai életre való felkészítés céljából egyéb szakterületekkel foglalkozó hallgatók részére oktatás/előadások biztosítása.
   

Annak érdekében, hogy a résztvevők részesedhessenek a képzés előnyeiből és elismerjék az oktatói tevékenysége, a felsőoktatási intézmények segíthetik a pozíció betöltőjét oktatói, kutatói és visszajelzői munkájában, a lehető legszélesebb eszköztár biztosítása által.

A projekt időtartama három év.

A támogatás legmagasabb összege 50 ezer euró, amely a Jean Monnet Tanszék program legfeljebb 75%-át teszi ki.

A poszt betöltői a pályázó intézet állandó munkatársai és oktatói/adjunktusi kinevezéssel rendelkeznek. Nem dolgozhatnak vendégoktatóként az adott intézményben.

A jelentkezéseket felsőoktatási intézmények nyújthatják be, amelyek az alábbi programországok valamelyikében találhatók:

 • Az Európai Unió 28 tagállama;
 • Európai Szabadkereskedelmi Társulás/EGT államok: Izland, Liechtenstein, Norvégia;
 • Az EU tagjelölt országai: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság;

vagy

 • a világ bármely országa.

 

A jelentkezéseket az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) fogadja 2017. február 23-án déli 12 óráig (közép-európai időzóna szerin) a megegyező év szeptember 1-jén kezdődő programjaira vonatkozóan.

A pályázó felsőoktatási intézményeknek rendelkezniük kell érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE)

Bővebb tájékoztatást az érdeklődő intézmények az Erasmus+ pályázati útmutatóban találnak, amelynek elolvasása ajánlott.

További segítségért, kérjük, forduljanak a nemzeti irodákhoz.

Az egyéni úton jelentkezőknek a jelentkezés előtt fel kell keresniük felsőoktatási intézményüket.

Információ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Kapcsolat

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Information Desk
+32 22991111
eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu