Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

PÁLYÁZATOK

Erasmus+ Jean Monnet Kiválósági Központ

Jelen támogatás európai uniós területekhez kapcsolódó kompetenciák és ismeretek kezelésével foglalkozó fókuszpont, centrum létrehozását célozza meg. A Jean Monnet Kiválósági Központ kiemelkedő szaktekintélyek tapasztalataira és szakértelmére épí (ide értve a Jean Monnet Tanszékek és/vagy a Jean Monnet Modul posztjainak betöltőit is), ezen felül célja az európai tanulmányok különféle területei és forrásai közötti kapcsolatok fejlesztése, valamint közös transznacionális tevékenységes és szerkezeti kapcsolatok kiépítése más országok tudományos intézményeivel. Emellett biztosítja a civil társadalom felé való nyitottságot is.

A Jean Monnet Kiválósági Központ kiemelt szerepet játszik az általában nem az EU ügyeivel foglalkozó szakokon tanuló diákok, a törvényhozók, köztisztviselők, a szervezett civil táradalom és a lakosság egészének bevonásában. A Jean Monnet Tanszéki poszt betöltőjének egy felelősséggel kell tartoznia egy akadémiai Központért.

A Jean Monnet Kiválósági Központnak az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet kell megvalósítania:

  • az európai uniós tanulmányokhoz kapcsolódó humán és dokumentációs források kezelése és ügyének irányítása;
  • kutatási tevékenység irányítása egy adott uniós témakörhöz kapcsolódóan (kutatói szerep);
  • tartalmi és eszközfejlesztés uniós témákhoz kapcsolódóan az aktuálisan folyó tanórák és tananyagok frissítése és kiegészítése érdekében (oktatói szerep);
  • az EU-ról folyó vita és tapasztalatcsere ösztönzése (think-tank szerep);
  • a kutatási tevékenységek eredményeinek rendszerezett publikálása.

 

A projekt időtartama három év.

A jelentkezéseket felsőoktatási intézmények nyújthatják be, amelyek az alábbi programországok valamelyikében találhatók:

  • Az Európai Unió 28 tagállama;
  • Európai Szabadkereskedelmi Társulás/EGT államok: Izland, Liechtenstein, Norvégia;
  • Az EU tagjelölt országai: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság;

vagy

  • a világ bármely országa.

A jelentkezéseket az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) fogadja 2017. február 23-án déli 12 óráig (közép-európai időzóna szerin) a megegyező év szeptember 1-jén kezdődő programjaira vonatkozóan.

A Kiválósági Központok létrehozásának feltétele, hogy a pályázó felsőoktatási intézmények egy Jean Monnet Tanszéki tagot nevezzenek ki a Központért felelős posztra. Ennek megfelelően csak azok az intézmények jelentkezjetnek, amelyek egy korábbi pályázat során elnyerték a Jean Monnet Tanszéki jogosultságot. Minden intézményben csak egy Központ létesítése támogatható.

A pályázó felsőoktatási intézményeknek rendelkezniük kell érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE)

Bővebb tájékoztatást az érdeklődő intézmények az Erasmus+ pályázati útmutatóban találnak, amelynek elolvasása ajánlott.

További segítségért, kérjük, forduljanak a nemzeti irodákhoz.

Az egyéni úton jelentkezőknek a jelentkezés előtt fel kell keresniük felsőoktatási intézményüket.

Egyéb tudnivalók: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Kapcsolat

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Information Desk
+32 22991111
eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu