Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

GYAKORNOKI HELYEK

Gyakornokság az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központban

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) évente egyszer háromtól kilenc hónapig tartó gyakornoki programot hirdet. Az ECDC olyan uniós ügynökség, amely Európa fertőző betegségek elleni védelmének fjelesztését tűzte ki célul.

Főbb céljai:

  • egyedi és elsődleges tapasztalat biztosítása a szervezetről fiatal diplomások számára;
  • a gyakornokok gyakorlati tapasztalatot és ismereteket szerezhetnek a központ egységeiben folytatott napi napi munkavégzés által;
  • akik így a tanulmányaik során (különösen saját szakterületükön) szerzett ismereteiket átültethetik a gyakorlatba.

 

A következő területekről érkező jelentkezőket várják: klinikai fertőző betegségek, mikrobiológia, közegészségügy, járványügy (emidemiológia), fertőző betegségek statisztikája és/vagy modellezése, társadalomtudományok, orvosi informatika, tudományos és/vagy kockázati kommunikáció, valamint egyéb vonatkozó területek.

A támogathatóság feltételei:

  • a gyakornokok az EU tagállamainak, a tagjelölt országok vagy Izland, Liechtenstein és Norvégia állampolgárai;
  • már elvégezték egy felsőoktatási képzés (egyetemi képzés) első szakaszát, és diplomájukat vagy egy azzal egyenértékű dokumentumot a jelentkezési határidő lezárultáig már átvették;
  • az ECDC munkanyelvét (angol) kiemelkedően jól ismerik; az EU egy másik hivatalos nyelvének ismerete előnyt jelent;
  • korábban nem végeeztek semmilyen (formális vagy informális, fizetett vagy fizetetlen) gyakornoki munkát európai intézménynél vagy testületnél, vagy
  • nem alkamazták őket semmilyen formában európai intézményben vagy testületben.

 

A támogatás:

A Központ nettó 1433,55 eurós támogatást biztosít, ezen felül a gyakonrokság kezdetekor és végén, a lakóhelyről történő utazás közben felmerülő kiadások fedezése érdekében utazási támogatást is nyújt.

Határidő: 2017. január 30.

További információ: http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx 

Kapcsolat

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
traineeship@ecdc.europa.eu
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx