Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

2017.04.26. PÁLYÁZATOK

Erasmus+Key Action2- Az ifjúság területén megvalósuló stratégiai partnerségek

Az EU támogatja olyan, az oktatás, képzés és ifjúság területén tevékenykedő szervezetek, valamint vállalkozások, közintézmények és civil szervezetek együttműködését, amelyek fő célja, hogy innovatív gyakorlatok megvalósítása által színvonalas oktatási, képzési, tanulási, ifjúsági, intézményi modernizációs és társadalmi innovációs megoldások jöhessenek létre.

A stratégiai partnerségi programok transznacionális szinten valósulnak meg; a sikeres program megvalósításának feltétele, hogy abban legalább három programország három szervezete vegyen részt. A következő országok jogosultak a pályázásra:

 • Az Európai Unió tagállamai
 • Nem európai uniós programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

A fenti kritériumok betartása esetén a következő projekttípusokban lehetőség van mindössze két programország együttműködésére is:

 • Kizárólag iskolákat magában foglaló stratégiai partnerségek;
 • A helyi/regionális iskolai szervezetek közötti kapcsolatokat erősítő stratégiai partnerségek. Ezesetben szükséges legalább két különböző programország két helyi vagy regionális iskolai szervezetét bevonni a projektbe. A partnerségben ezen felül a következő, az adott országokból érkező intézményeknek is képviseltetniük kell magukat: egy iskola; és egy olyan szervezet, amely az oktatás, képzés és ifjúság egy másik területével foglalkozik, esetleg a munkaerőpiacon tevékenykedik.
 • Az ifjúság területén megvalósuló stratégiai partnerség.

 

Az ifjúság területén megvalósítandó projektek időtartama: 6 hónaptól 3 évig terjedhet.

Az ezen a területen kívül eső projektek időtartama: legalább 2 és legfeljebb 3 év.

Kivételes esetben, a kedvezményezett kérésére a stratégiai parternség időtartama meghosszabbítható, amennyiben az adott nemzeti iroda azt jóváhagyja. A legfeljebb 6 hónapos hosszabbítás feltétele, hogy a projekt teljes időtartama nem haladja meg a 3 évet. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem módosul, valamint minden projektnek 2019. augusztus 31-ig véget kell érnie.

Lehetséges tevékenységek:

 • Kevert típusú (ún. blended) mobilitás: az 5 naptól 2 hónapig tartó, személyes jelenlétet igénylő mobilitás és a virtuális részvétel egyaránt jelen van;
 • Diákcsoportok rövid távú cseréje (5 naptól 2 hónapig terjedő program);
 • Intenzív tanulmányi célú programok (5 naptól 2 hónapig terjedő program);
 • Diákok hosszú távú tanulmányi célú cseréje (2-től 12 hónapig terjedő program);
 • Hosszú távú oktatási vagy képzési program (2-től 12 hónapig terjedő program);
 • Ifjúsági szakemberek hosszú távú mobilitása (2-től 12 hónapig terjedő program);
 • Munkavállalók rövid távú, közös képzése (5 naptól 2 hónapig terjedő program).

 

A részt vevő szervezetek bármely olyan köz- vagy magánintézetből érkezhetnek, amelyeket valamelyik programországban vagy bármelyik partnerországban létesítettek.

 

A projektek lehetséges résztvevői:

 • Intenzív tanulmányi célú programok és kevert típusú mobilitás esetében: A programban részt vevő felsőoktatási intézményben tanuló és a jövőben hivatalosan elismert képzettséget vagy annak megfelelő felsőfokú képzettséget szerző diákok (doktorátus megszerzése előtti fokozatot vagy doktori fokozatot szerzett hallgatók).
 • Vegyes mobilitási program esetében: szakmunkástanulók, szakképzésben tanulók, felnőttoktatásban tanulók, fiatalok;
 • Diákcsoportok rövid távú cseréi: Bármely korcsoportba tartozó, iskolai személyzet tagjai által kíért diákok;
 • Diákok hosszú távú tanulmányi célú mobilitása: a stratégiai partnerségben részes iskolákban nappali tagozaton tanuló, 14 évesnél idősebb diákok;
 • Egyetemi oktatók, tanárok, képzők, a programban részes szervezetek oktatási és adminisztratív személyzete, valamint ifjúsági munkások.

 

Az ifjúság területén létesítendő parterségekben való részvétel érdekében a partnerországokban alapított köz- vagy magánintézmények pályázatukatt az adott nemzeti ügynökséghez nyújthatják be a következő határidők figyelembe vételével:

2017. február 2-án déli 12 óráig (brüsszeli idő szerint) a 2017. június 1. és szeptember 30. között  induló programok esetében;

2017. április 26-án déli 12 óráig (brüsszeli idő szerint) a 2017. szeptember 1. és 2017. január 31. között induló programok esetében;

2017. október 4-én déli 12 óráig (brüsszeli idő szerint) a 2018. február 1. és május 31. között induló projektek esetében.

A felsőoktatás, szakképzés, felnőttképés területén megvalósuló projekteket tervezőknek 2017. március 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat a nemzeti irodáknak, amennyiben a program 2017. szeptember 1. és december 31. között kezdődik.

Az ifjúság területét érintő partnerségeket illetően: a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy csak a kétféle stratégiai partnerségre (az innováció és a bevált gyakorlatok megosztásának támogatása) való jelentezést teszik lehetővé a fenti határidők figyelembe vételével, vagy csak az egyéb típusú projektek esetében teszik ezt elérhetővé.

A programországokban működő felsőoktatási intézményeknek rendelkezniük kell érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával.

A lehetőség iránt érdeklődő szervezetek a programról bővebben az Erasmus+ pályázati útmutatóból tájékozódhatnak.
Ezen felül az adott helyi nemzetiirodák is fontos információval szolgálhatnak.

További információ: http://ec.europa.eu/youth/programme/partnerships/strat_partnerships_en.htm

Határidő: 2017.04.26.

Kapcsolat