Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

2018.10.04. ÖSZTÖNDÍJAK

Erasmus+Key Action3-Strukturált párbeszéd - A fiatalokról szóló témákat érintő párbeszéd a fiatalok és döntéshozók között

Az EU támogatja az ifjúság területén tevékenykedő fiatalok, döntéshozók, szakértők és közintézmények képviselői között megvalósuló találkozók szervezését.

A támogatott tevékenységek a következők:

  • Nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, amelyek lehetőséget adnak az információcserére, a vitára, valamint a strukturált párbeszéd és az EU Ifjúsági Stratégiájának témáihoz kötődő programokban való aktív részvételre;
  • Az Európai Unió soros elnökségét ellátó tagállam által minden évben megrendezésre kerülő hivatalos ifjúsági konferenciákra felkészítő nemzeti találkozók és transznacionális szemináriumok;
  • Az Európai Ifjúsági Hét során rendezett események ifjúságpolitikai témáihoz kapcsolódó vitákat és információkat népszerűsítő rendezvények;
  • Fiatalok konzultációi, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok meghatározhassák a demokratikus élet területeihez kötődő szükségleteiket, elvárásaikat. (Ilyen például az online konzultáció vagy a kérdőíves módszer.)
  • A demokratikus élet területein történő részvételről szóló találkozók és szemináriumok, információs események vagy fiatalok, fiatal szekértők és döntéshozók közti viták;
  • A demokratikus intézmények működését és az adott intézményeken belül a döntéshozók szerepkörét szimuláló események.

 

A következő események azonban nem jogosultak a strukturált párbeszéd támogatásra: szervezetek vagy szervezeti hálózatok alapszabályhoz kötött találkozói; politikai jellegű rendezvények.

A programokat maguk a fiatalok irányítják: a kezdetektől fogva a projekt minden fázisában aktív szerephez jutnak.

A részt vevő szervezetek a következők lehetnek: nonprofit szervezetek, civil szervezetek, NGO-k; európai ifjúsági NGO-k; programország vagy egy, az EU-val szomszédos partnerország helyi szintű közintézményei. A jelentkezésre jogosult partnerországok szervezetei kizárólag partneri (és nem pályázói) szerepben vehetnek részt a projektekben.

Nemzetközi találkozók esetében a tevékenységben legalább két különböző ország két szervezetének kell részt vennie, amelyek közül legalább egy szervezet származik programországból.

A nemzeti találkozók tevékenységeibe egy programország szervezetét is be kell vonni.

 

Az egyes projektek időtartama 3-24 hónapig terjedhet, és a pályázó szervezet országában kerülhet megrendezésre. Legalább harminc, a projektet megvalósító országból származó, 13 és 30 év közötti fiatal részvétele szükséges a program elindulásához. A projektekbe ugyanakkor korra és származási országra való tekintet nélkül ifjúságpolitikával foglalkozó döntéshozókat és szakértőket be lehet vonni..

 

A strukturált párbeszéd megvalósítására szánt támogatás legmagasabb elnyerhető összege: 50,000 euró

Határidők:

  • 2017. február 2. déli 12 óra (CET), a 2017. május 1-je és szeptember 30-a között induló projektek esetében;
  • 2017. április 26. déli 12 óra (CET), a 2017. augusztus 1-je és december 31-e között induló projektek esetében;
  • 2017. október 4. déli 12 óra (CET) a 2018. január 1-je és május 31-e között kezdődő projektek esetében.

 

Bármely, a programországokban alapított szervezetnek az adott nemzeti ügynökségnél kell benyújtania a jelentkezést a következő határidőket figyelembe véve:

Az érdeklődők az Erasmus+ program pályázati útmutatója segítségével tovább ismerkedhetnek a számukra elérhető lehetőségekkel.

Az egyes országokban működő nemzeti irodák további támogatást nyújtanak.

További információ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Határidő: 2018.10.04.

Kapcsolat

European Commission Directorate-General Education Youth Sport and Culture
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm