Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

2018.09.03. ÖSZTÖNDÍJAK

Európa a polgárokért: 2. intézkedési terület: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel, Networks of Towns

A Network of towns program finanszírozást nyújt olyan önkormányzatoknak és szervezeteknek, amelyek hosszú távon dolgoznak együtt egy közösen meghatározott ügyön, valamint a városi hálózatok fejlesztése által kívánják fenntarthatóbbá tenni együttműködésüket. A program a Demorkatikus szerepvállalás és polgári részvétel második intézkedési területének második rendelete, amely az Európa a polgárokért 2014-2020 keretében valósul meg. Az intézkedés több cél megvalósításáért indult: az európai polgárság, a civil és demokratikus EU szintű szerepvállalás, valamint az EU döntéshozatalában való részvétel erősítése is az elérendő célok között szerepel.

Az egyes önkormányzatok között fennálló tematikus hálózatépítés hozzájárul a hatékony viták folytatásához és a bevált gyakorlatok megosztásához. A városok közötti kapcsolatok létrehozásával megvalósulhat a hálózaton belül az egyes szereplők hosszú távú együttműködése. Fontos az effajta a strukturált, intenzív és sokoldalú együttműködések kialakítása, ezért is támogatja az Európai Bizottság a hálózatok létrejöttét.

A Networks of Towns programban:

 • olyan projektek bemutatása szükséges, amelyek többféle, azonos témakörhöz kapcsolódó tevékenységet foglalnak magukban (például polgárok találkozói, a hálózaton belüli szakértői workshopok és konferenciák szervezése);
 • a projektekbe olyan célcsoportokat kell bevonni, amelyek tagjai számára a választott témák időszerűnek, aktuálisnak bizonyulnak, illetve akik a témával foglalkoznak (például szakértők, helyi szervezetek, állampolgárok és a kérdésben érintett csoportok);
 • a választott téma mind egy jelenleg aktuális, mind a jövőben szempontjából fontosnak ítélt kérdés lehet, valamint lényeges, hogy az együttműködés az érintett városok közötti jövőbeli közös munkát is megalapozza.

 

A projektek tulajdonságai:

 • legalább négy rendezvény tervét tartalmazzák;
 • legalább négy ország önkormányzata vesz részt bennük, amelyek közül legalább egy ország tagja az Európai Uniónak;
 • legalább 30%-a Nemzetközi résztvevők is jelentkezzenek a programba; az önkormányzatok jelentkezőinek legalább 30%-a feleljen meg ennek a feltételnek;
 • a projekt legfeljebb 24 hónapig tarthat;
 • a projekt megvalósítása a releváns támogatási időszakban indulhat, amely az Intézkedésben megállapított határidőtől függ.

Az elérhető legmagasabb támogatás összege projektenként 150 ezer euró.

A támogatásra jogosultak:

 • városok/önkormányzatok, valamint testvérvárosi bizottságok;
 • helyi és regionális önkormányzatok, hatóságok
 • helyi szervezetek szövetségei/szervezetei
 • helyi intézményeket képviselő non-profit szervezetek

 

Társulás

 • non-profit civilszervezetek

 

Lehetséges résztvevő országok:

 • Az Európai Unió 28 tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország
 • Az EFTA tagállamai, tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országok, amennyiben egyetértési megállapodást írtak alá az Európai Bizottsággal, valamint harmadik országok;
 • Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

Határidők:

 • 2016. március 1., 12:00 (CET/CEST), a július 1-je és december 31-e között induló projektek esetében a határidő időpontjával megegyező évben.
 • 2016. szeptember 1, 12:00 (CET/CEST), a január 1-je és jnúius 30-a között kezdődő projektek esetében a határidő időpontját követő évben.

 

További információk: http://bit.ly/28Jo85D

Bővebb tájékoztatásért, kérjük, keresse fel országa Európa a Polgárokért Pontját.

Határidő: 2018.09.03.

Kapcsolat

EACEA- Unit C1 Europe for Citizens
eacea-c1@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm