Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

2016.10.15. GYAKORNOKI HELYEK

Gyakornokság az Európai Parlamentben fogyatékkal élők számára

Fizetett gyakornoki lehetőséget ajánl fogyatékkal élő emberek számára az Európai Parlament. Egyetemi végzettséggel vagy azzal egyenlő képzettséggel rendelkező, valamint felsőfokú végzettséggel nem rendelkező személyek is jelentkezhetnek. Az érdeklődők öt hónap időtartamú fizetett gyakornoki pozíciókra jelentkezhetnek, amelyek az Európai Parlament Főtitkárságának egyéb gyakornokságai és tanulmányi útjaival párhuzamosan kerülnek megrendezésre.

A program fő célja, hogy számos, fogyatékkal élő ember juthasson munkatapasztalathoz az Európai Parlamentben, és így lehetőséget kapnak az ott folyó munka jobb megismerésére.

További célok:

  • Az egyenlő bánásmód alapelve az Európai Parlament egyik fontos alapköve, ezért az intézmény támogatja a fogyatékkal élők szakmai tapasztalatszerzését, így elősegítve az érintettek későbbi munkavállalását;
  • A program által a gyakornokok előmozdítják a Parlament munkájának sikeré, és hozzájárulnak a munka- és kulturális környezet sokféleségéhez;
  • A gyakornokok integrálása felhívja a Parlament dolgozóinak figyelmét a fogyatékosságra, illetve elősegíti a velük szemben jelentkező fenntartások, előítéletek kezelését.

A jelentkezés feltételei; a jelentkező:

  • az EU egyik tagállamának vagy egy tagjelölt ország polgára
  • elmúlt 18 éves;
  • az EU valamelyik nyelvét kiemelkedő szinten beszéli, valamint jól megérteti magát egy másik nyelven is;
  • korábban nem vett részt fizetett gyakornoki programban, illetve nem alkalmazta négy hétnél hosszabb ideig egyetlen európai intézmény vagy az Európai Parlament politikai csoportja vagy tagja.

A gyakornokokat havi juttatás illeti meg. A fogyatékossággal közvetlenül összefüggő egyéb kiadások térítésre kerülnek, azonban ez az összeg az ösztöndíj havi díjának 50%-át nem haladhatja meg. Amennyiben szükséges, a gyakornokokat a munkahelyen is elszállásolhatják annak érdekében, hogy munkájukat a leghatékonyabban végezhessék.

Határidők:

  • Október 15. (március 1-jén kezdődő gyakornoki időszak)
  • Május 15. (október 1-jén kezdődő gyakornoki időszak)

Határidő: 2016.10.15.

Kapcsolat

European Parliament - Traineeship Office
+352 4300 3697
stages@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html