Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

GYAKORNOKI HELYEK

Gyakornokság az Európai Központi Bankban

Gyakornoki lehetőséget kínál gazdasági, pénzügyi statisztika, üzleti ügyvitel, jog, emberi erőforrások és a fordítás stb. területén tanuló diákok számára az Európai Központi Bank.  Mesterfokú és posztgraduális képzést végző személyek jelentkezhetnek. Kivételes esetben alapképzést végző diákok is bekerülhetnek a programba.

Ez a gyakornoki megbízás lehetőséget kínál arra, hogy a diákok a gyakorlatban is alkalmazhassák az elméletben elsajátított tudást, betekintést nyerjenek az EKB tevékenységébe, folyamataiba, valamint hozzájárulhatnak, közvetlen vagy közvetett módon az EKB célkitűzéseinek megvalósításához.

A gyakornokságok háromtól tizenkét hónapig terjedhetnek. A munka többek között kutatómunkát, beszámoló tervezetek elkészítését, statisztikai adatok összeállítását és ad hoc elemzések részvételét foglal magában. A gyakornokok havi anyagi támogatásban részesülnek a feladatoktól és képzettségüktől függően.

Többféle gyakornoki lehetőség is megpályázható az év során az EKB berkein belül. Emellett létezik két állandó program is, a Kutatási Főigazgatóság (Directorate General Research) által működtetett EKB Diákkutatói Gyakornoki Program (ECB Student Research Programme), valamint az EKB Statisztikai Főigazgatósága szervezte EKB Statisztikai Gyakornoki Program (ECB Statistics Traineeship Programme).

Az EKB Diákkutatói Gyakornoki Program (ECB Student Research Programme)

A program azoknak a nagyreményű, posztgraduális képzésben tanuló diákoknak szól, akik sikeresen befejezték tanulmányaikat és doktori dolgozatukon dolgoznak. A kiválasztott jelentkezők a Kutatási Főigazgatóságban végzik kutatásukat az EKB-hoz kapcsolódó témák valamelyikével kapcsolatban. A pozíció sikeres betöltésének feltétele, hogy elkészítenek egy kutatási dolgozatot egy elméleti vagy empirikus témakörről, amely alkalmas egy belső szemináriumon történő előadásra, valamint az ECB munkaanyagában való közzétételre.

EKB Statisztikai Gyakornoki Program (ECB Statistics Traineeship Programme)

Ez a program azoknak ad lehetőséget, akik nemrég fejezték be mesterfokozatú tanulmányaikat, vagy hamarosan elvégeznek egy ilyen szintű képzést a gazdaság, pénzügy, üzleti ügyvitel és ezekhez kapcsolódó tudományterületek valamelyikén. A kiválasztott jelentkezők megismerik a statisztikai munka elméleti és gyakorlati oldalát egy politikai irányultságú környezetben, amely elősegíti az EKB monetáris politikájának meghatározását és irányítását.

Emellett egy vagy több egyéb feladat elvégzéséért is felelnek, foglalkozhatnak például információmenedzsmenttel, az EKB-nak továbbított adatok minőségi ellenőrzésével, idősor-elemzésekkel, illetve a bankszektor és a pénzpiac fejlődésének értékelésével. Ezen felül feltétel még, hogy a gyakornokok elkészítsék önálló elméleti vagy empirikus kutatásukat, vagy elkészítsenek egy operatív alkalmazást, amely alkalmas egy szemináriumokon való bemutatásra, prezentálásra.

A gyakornokok havi pénzbeli juttatásban részesülnek. Az EKB téríti az utazási költségeket, amelyek az elvégzendő tanulmányok elvégzéséhez és befejezéséhez szükségesek, valamint ideiglenes szállást biztosít egy fős szobákban a feladat elvégzésének idejére azok számára, akik életvitelszerűen a Rhein-Main régión kívül laknak. A gyakornokok használhatják az EKV könyvtárát, számítástechnikai eszközeit, étkezdéjét, stb., és részt vehetnek egy egynapos, a Toborzó és Személyzeti Fejlesztési Osztály (Recruitment and Staff Development Division) tájékoztató tréningen.

Jelölt lehet, aki:

-      elmúlt 18 éves, és folyékonyan beszéli az angol nyelvet, valamint az unió egy másik hivatalos nyelvét;

-      az Unió egyik tagállamának vagy társult országának állampolgára;

-      rendelkezik legalább alapfokú felsőfokú képzettséggel;

és legutóbb megszerzett képesítésük elnyerése óta:

-      rendelkezniük kell legalább egyéves szakmai tapasztalattal;

-      kevesebb, mint 6 hónapig dolgoztak gyakornokként;

-      még nem dolgoztak gyakornokként vagy más minőségben az EKB-nál.

Az aktuális gyakornoki lehetőségeket az EKB a honlapján teszi közzé: http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html​

Jelentkezni az aktuálisan elérhető pozíciók hirdetési oldalán található elektronikus dokumentum kitöltésével lehet.

Kapcsolat

European Central Bank - ECB
+49 69 13 44 0
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html