Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

GYAKORNOKI HELYEK

Gyakornoki pozíciók az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnál (EFSA)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority – EFSA) egész évben képzési lehetőségeket ajánl az érdeklődőknek. A program lehetővé teszi, hogy a gyakornokok a gyakorlatban alkalmazhassák az oktatásban vagy szakmai tevékenységük során tanultakat természettudományi, kommunikációs és adminisztratív területen.

A gyakornokság az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tevékenységi körein belül folyik. A jelentkezőket ezért segítheti a pályázásban, ha jobban megismerkednek az EFSA területeivel annak érdekében, hogy meghatározhassanak két olyan szervezeti területet, amely iránt érdeklődnek.

Feltételek

  • A gyakornoki program elérhető mindazok számára, akik valamely EU-, EFTA- (Európai Szabadkereskedelmi Terület) vagy EGT- (Európai Gazdasági Terület) tagállam állampolgárai, illetve olyan államok állampolgárai, amelyek részesei előcsatlakozási programnak. További feltétel, hogy a jelöltek elvégezték felsőfokú tanulmányaik első szakaszát, illetve diplomát vagy egy azzal egyenértékű okmányt szereztek a jelentkezés határidejéig. Elvárás az angol nyelv magas ismerete (legalább B2-es szint).
  • A gyakornokság minimum öttől maximum tizenkét hónapig tarthat.
  • A gyakornokok 1115 eurós havi támogatást kapnak.
  • A jelentkezők figyelmét felhívják Az EFSA ügyvezető igazgatójának határozata az EFSA-nál töltött gyakornokságról és tanulmányi látogatások rendszeréről szóló dokumentum alapos átolvasására.

 

Jelentkezés

  • A pályázók elektronikus úton nyújthatják be jelentkezésüket.
  • Az esélyesnek tartott jelöltek egy adatbázisba kerülnek, amelynek segítségével az elbíráló szervezet kiválasztja azokat a pályázókat, akik a legjobban megfelelnek az EFSA elvárásainak.
  • A kiválasztott jelöltek részt vesznek egy telefonos vagy online interjún, melynek során megvizsgálják, alkalmasak-e a gyakornoki pozíció betöltésére. Ezen felül a felek kölcsönösen megvitathatják elvárásaikat, és a gyakornokság kezdetének lehetséges időpontjáról is egyeztetnek.
  • Az interjúkat követően kiválasztják a gyakornokokat, illetve néhányan várólistára kerülnek, ők a jövőben megnyíló új, az általuk megpályázott vagy ahhoz hasonló pozíciókra kerülhetnek be.
  • A kiválasztott gyakornokok gyakornoki ajánlatot kapnak, amely tartalmazza a gyakornokság kezdetének időpontját, annak hosszát és a feladatköröket.
  • Miután a jelöltek elfogadták az ajánlatot, be kell mutatniuk néhány dokumentumot, például a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolatát, az egészségbiztosítást igazoló dokumentum másolatát, valamint erkölcsi bizonyítványt.

Határidő: 2016. július 31.

További információk: http://bit.ly/28Xdj0K

Kapcsolat

European Food Safety Authority (EFSA)
+39 0521 036111
Traineeships@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu