Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

GYAKORNOKI HELYEK

Gyakornoki lehetõség a CEDEFOP-nál

CEDEFOP - az Európai Szakképzési Fejlesztõ Központ egy 9 hónapos gyakornoki helyet kínál friss diplomások és PhD hallgatók részére, de azok számára is nyitva áll, akik már rendelkeznek diplomával és most folytatják tanulmányaikat.A gyakornoki idõ minden év október 1.-tõl és június végével tart és a CEDEFOP valamelyik részlegén eltöltött gyakorlati munka tapasztalat-szerzést jelenti.

A CEDEFOP gyakornoki képzés céljai:
- a folyamatos képzés során egy átfogó képet kapjanak a gyakornokok az európai integráció céljaival és problémáival kapcsolatban.
- gyakorlati tudás átadása a Cedefop munkájáról;
- személyes tapasztalatokat szerezzenek a mindennapi munka során;
- képesek legyenek a gyakornokok az itt szerzett tudást átültetni a gyakorlatba.

A gyakornokok által végzett munka a titkári munkakörben alkalmazottak feladataival egyezik meg, pl.: a találkozók jegyzõkönyveinek vezetése, kutatás egy bizonyos témában, a szupervizor vagy a részlegvezetõ tevékenységének segítése. A Cedefop Fordítószolgálata szintén lehetõséget kínál gyakornoki állás betöltésére. A Fordítószolgálathoz jelentkezõ gyakornokok a többiekkel azonos felvételi feljárásokon mennek keresztül.

Feltételek:·  A jelentkezõk EU vagy csatlakozás elõtt álló országok állampolgárai kell, hogy legyenek·  Más európai szintû gyakornoki képzésen ne vegyen részt.·  Egy egész lezárt szemeszter felsõfokú intézményben.·  Legalább 2 EU nyelv jó ismerete, melybõl az egyik angol.·  On-line módon történik a jelentkezés.
–sztöndíj: A díj havi 1005.05 Euró. Az egyenlõ részvételi esélyek biztosítása érdekében a fogyatékkal élõ gyakornokoknak az alap ösztöndíj összegét 50%-al megemelik Thessaloniki lakosok havi 753.79 Eurót kapnak pluszba havonta.

Határidõ: 2011. május 2. (volt). 

Kapcsolat

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training
+30 23 10 49 0111
info@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu