Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

GYAKORNOKI HELYEK

Gyakornoki lehetőség az Európai Ombudsmannál

Gyakornoki lehetőség az Európai Ombudsmannál

Az Európai Ombudsman meghatározott számú gyakornoki helyet biztosít, melynek célja a gyakornokok tanulmányaik során elsajátított tudásának és képességeinek gyakorlati tapasztalattal való bővítése.

 

 

A gyakornokság időtartama normális körülmények között négy hónap és legfeljebb 11 hónapra hosszabbítható meg.

 

 

A gyakornokok egy jogász közvetlen felügyelete alatt dolgoznak. Feladatuk vagy a panaszok kivizsgálása vagy az Ombudsman munkájához szükséges kutatások végrehajtása, esetleg mindkettő.

 

 

 

 

A gyakornokok pénzügyi támogatásának szintjét a külső támogatások átvétele után egyénenként állapítják meg.

 

 

 

 

ösztöndíj áll rendelkezésre olyan gyakornokok részére, akiknek a három hónapos időtartamra vonatkozóan nincs más forrásuk a pénzügyi támogatáson kívül. Az ösztöndíj értéke az AD6-os szint 1.fokába tartozó személyzet alapfizetésének 25%-a (kb. 1200 € brüsszelben vagy 1400 € Strasbourgban), mely magában foglalja a háztartási juttatásokat is, ahol helyénvaló.

 

 

 

 

A gyakornokokat egyénenként választják ki. A jelentkezőre vonatkozó alapkövetelmények:

 

 

·  az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára

 

 

·  jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik és haladó szinten van a közösségi jog szakmai oktatásában vagy kutatásában

 

 

·  az Európai Közösség legalább két hivatalos nyelvén képes dolgozni. A francia és az angol nyelvtudás szükséges, mivel ez a két nyelv az Európai Ombdusman-i Iroda munkanyelve.

 

 

 

 

 

Határidők:

 

 

·  a szeptember 1-jén induló gyakornokság határideje április 30.

 

 

·  a január 1-jén induló gyakornokság határideje augusztus 31.

 

 

A pályázati űrlap letölthető a honlapról!

 

 

Kapcsolat

European Ombudsman
+33 3 88 17 23 13
https://www.ombudsman.europa.eu