Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

2018.09.03. ÖSZTÖNDÍJAK

Testvérvárosi kapcsolatok

Európa az llampolgárokért: 1. Alprogram: Aktív Európai llampolgárság - Testvérvárosok


Célja olyan tevékenységek támogatása, melyek közvetlen cseréket tartalmaznak Európa állampolgárai között testvérvárosi kapcsolataik révén és melyek hozzájárulnak a testvérvárosok együttmûködéseihez.  Az alprogram az ’Európa az llampolgárokért: 1. Alprogram: Aktív Európai llampolgárság – Testvérvárosok’ program része.1. Alprogram – Aktív Európai llampolgárság olyan tevékenységeket támogat, melynek résztvevõi a polgárok és célja, hogy a helyi közösségek tagjait szerte Európában összehozza, hogy megoszthassák és kicserélhessék tapasztalataikat, véleményeiket és értékeiket, hogy tanuljanak egymás történelmébõl és közösen építsék a jövõt. Találkozókra, csereprogramokra és vitákra ösztönöz Európa különbözõ országainak polgárai között. 

1.1. Testvérvárosi polgárok találkozóiA Testvérvárosi polgárok találkozóinak célja, hogy összehozzák a polgárok és polgárcsoportok egy széles rétegét a testvérvárosokból, és kihasználva az önkormányzatok közötti partnerséget, erõs informális és személyes kapcsolatokat építsenek ki a polgáraik között.A találkozóknak a következõ három jellegzetességgel kell rendelkeznie:·  Elkötelezettség az európai integráció felé·  Aktív részvétel – a Testvérvárosi polgárok találkozóinak a helyi szinten megvalósuló aktív polgári részvétel élményét kell nyújtaniuk.·  Interkulturális párbeszéd: a testvérvárosi polgárok találkozóinak elõ kellene segítenie a az egyes polgárok interkulturális párbeszédben való részvételét a civil szervezetekkel való szervezett együttmûködésen keresztül.  
Testvérvárosi polgárok találkozói:· a találkozókat a kiválasztott országok városai és önkormányzatai közötti már meglévõ vagy leendõ testvérvárosi megállapodás keretén belül kell megrendezni. · a találkozókon legalább két résztvevõ ország, melyek közül legalább az egyik EU tagország önkormányzatainak kell részt vennie;·  egy projektben minimum 25 meghívottnak kell részt vennie, legalább 5 fõvel minden meghívott önkormányzatból 
A találkozó elfogadott maximum idõtartama 21 nap.
A maximum elnyerhetõ finanszírozás 22 000 EUR projektenként, a minimum 2500 EUR projektenként.

Jelentkezési feltételek:
A jelentkezõ az az önkormányzat kell, hogy legyen, ahol a találkozót szervezik, vagy a testvérszervezet /testvérbizottság egy jogi státusszal (jogi személlyel), és egy résztvevõ országban kell megrendezni.
Jelentkezési határidõk 2008-2013 :

A találkozó kezdete:Határidõ:1. fázis – január 1.- szeptember 30.Szeptember 1. (az adott évben a tervezett találkozót megelõzõen)2. fázis – június 1. – február 28.Február 1. (az adott évben a tervezett találkozót megelõzõen) 3. fázis – augusztus 1. – április 30.prilis 1. (az adott évben a tervezett találkozót megelõzõen)4. fázis – október 1. – június 30.június 1. (az adott évben a tervezett találkozót megelõzõen)
1.2. Testvérvárosok hálózati munkájaAz önkormányzatok közötti közös érdekeken alapuló tematikus hálózati munka lehetõvé teszi a tájékoztató megbeszéléseket és a jól bevált gyakorlat cseréjét.A testvérvárosi kapcsolatok által kialakított hálózatokban rejlõ lehetõségeket fel kellene használni tematikus és hosszú távú együttmûködések kialakítására a városok között. A Bizottság támogatja az ilyen típusú hálózatok kialakítását, melyek fontosak a szervezett, intenzív és többarcú együttmûködés biztosításában. A promotereknek az a feladata, hogy prezentálják a projekteket, melyek összefognak egy sor tevékenységet (ilyenek a Testvérvárosi polgárok találkozói)   Támogatást nyújt a tematikus konferenciák és workshopok szervezéséhez, melyben legalább 3 város vesz részt és a kivitelezés a testvérvárosi kereteken belül történik.  Ugyancsak támogathatóak azok a kommunikációs eszközök, melyeket ezen eseményekkel kapcsolatban mutatnak be azzal a céllal, hogy segítség a szervezett és fenntartható hálózati munkát.
A projekteknek:·  meg kell felelniük a program célkitûzéseinek és a testvérvárosi hálózatok koncepciójának  ·  a testvérvárosi kereteken belül és az egyik résztvevõ országban kell megvalósulniuk·  összesen legalább 30 résztvevõnek kell jelen lenni 3 különbözõ résztvevõ ország – melyek közül legalább 1 EU tagország – legalább 4 önkormányzatából·  a delegációk résztvevõinek egyenletes eloszlást kell mutatniuk: a résztvevõk legalább 30%-ának a vendéglátó országtól eltérõ más országból kell jönnie· minimum idõtartam események esetén 21 nap, projektek esetén pedig 24 hónap Az elnyerhetõ maximum finanszírozás 150 000 EUR, a minimum pedig 10 000 EUR projektenként.

Jelentkezési feltételek  ·  önkormányzatok és testvérbizottságok·  helyi és regionális kormányzatok·  helyi hatóságokat reprezentáló szervezetek· legalább 2, a projektben résztvevõ önkormányzat, melyeket testvérvárosi megegyezés köt össze vagy Határidõk:

Az események kezdete:HatáridõkJúnius 1. – December 30. a beadási határidõvel megegyezõ évbenFebruár 1.Január 1. – Május 30 a beadási határidõt követõ évbenSzeptember 1.
Résztvevõ országok:- 27 EU tagország- A program nyitott más országok számára is az aláírt megegyezéseknek megfelelõen:   - EFTA országok: Izland, Liechtenstein és Norvégia
   - Pályázó országok: Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM), Törökország
   - Nyugat-balkáni országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia (beleértve Koszovót is)
További részletes információkért kérjük, olvassa el az útmutatót.1.6. Innovatív Projektek
Ezen tevékenységek specifikus tárgya, hogy támogassa az állampolgári paneleket abban, hogy:
(a) kifejlesszék és teszteljék a civil társadalmi szervezetek közötti nemzetközi mobilitás új formáit.(b) promotálják a civil társadalmi szervezetek közötti nemzetközi mentoring koncepcióját, ezzel támogassák az innovatív projekt metódusokat a civil társadalmi szervezetek közötti nemzetközi mobilitással és mentoringgal kapcsolatban.  A projekteknek tartalmazniuk kell a következõ prioritás témák közül egyet vagy többet:·         Az EU jövõje és alapértékei·         aktív európai állampolgárság: participáció és demokrácia Európában·         interkultúrális párbeszéd·         az emberek jóléte Európában: foglalkoztatás, szociális kohézió és fenntartható fejlõdés·         az EU politikai irányelveinek hatása a társadalomban Alkalmas jelöltek non-profit civil szervezetek egy jogi státusszal:·         NGO·         szövetségek·         egyesületek·         szakszervezetek·         EU szintû esernyõszervezetek vagy platformok vagy azok nemzeti tagjai, melyek képesek kifejleszteni  mobilitási sémákat szervezetten és szisztematikusan. A projektekben legalább két alkalmas országból származó szervezeteknek kell részt vennie, és az országok közül legalább az egyik EU tagország legyen. Alkalmas országok-          Az EU 27 tagországa: Ausztria, Belgium, Bulgaria, Ciprus, Csehország, Dánia, ‰sztország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, rország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság-          Horvátország-          Macedonia-          AlbániaAlkalmas tevékenység Támogatnia kell a nemzetközi mobilitást a személyzet és/vagy az önkéntesek között, a partner szervezetek önkéntes tisztviselõi és az egyesületi tagok között.  Ez magába foglalhatja a következõket:·         mentoring „négyszemközt” alapon·         mentoring a személyzet/önkéntesek csoportjainak·         a személyzet cseréje a partner szervezetek között A tevékenységeket 2010. január 1. és március 31. között kell megkezdeni.A projektek maximum idõtartama 12 hónap. Költségvetés: 
The total budget earmarked for the co-financing of projects within this call for proposals is estimated at EUR 1 100 000.
Az elnyerhetõ támogatás nem haladhatja meg a projekt teljes költségének 80%-át.
A minimum támogatás 75 000€ lesz.
A maximum támogatás 150 000€ lesz.

Határidõ: 2011. szeptember 1. (volt)

Kérjük olvassa el az útmutatókat a részletes információkért.   

Határidő: 2018.09.03.

Kapcsolat

EACEA- Unit C1 Europe for Citizens
eacea-c1@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm