Nemzetközi lehetőségek fiatalok számára

2019.09.30. GYAKORNOKI HELYEK

Gyakorlati lehetőség a Régiók Bizottságánál

Minden évben a Régiók Bizottsága korlátozott számú gyakornoki helyet biztosít fiatalok számára Európából és máshonnan is, munkaszerzési lehetőséget kínálva fel egy európai intézménynél.
Két fajta  gyakornoki hely érhető el: hosszú távú fizetett gyakornokság vagy rövid távú tanulmányi látogatások.

 

Hosszú távú fizetett gyakornokság

Minden évben a Régiók Bizottsága egyetemet végzett fiataloknak kínál fel korlátozott számú 5 hónapos gyakornoki helyet („stages”). Ez a gyakorlati idő  a Régiók Bizottsága egyik szolgálatánál történő munkatapasztalatot jelent február 16-tól július 15-ig (a tavaszi gyakornokság) vagy szeptember 16-tól február 15 (őszi gyakornokság).

 

 A Régiók Tanácsánál szervezett gyakornokságok célja:

  • az európai integráció céljainak és problémáinak megmutatása
  • a különböző részlegeiben folyó munkáról gyakorlati tudás nyújtása
  • lehetővé tenni a gyakornokok számára személyes tapasztalatszerzést
  • lehetővé tenni a gyakornokok számára, hogy a megszerzett tudást hogyan fejlesszék és hogyan használják a gyakorlatban azt a tudást, melyet tanulmányaik során illetve eddigi munkájuk során szereztek.

 

A gyakornokokat az EU tagállamainak állampolgárai közül választják ki. Azonban korlátozott számban nem tagországok állampolgárai is részt vehetnek.

 

A jelentkezőknek szükséges:

  • vagy felsőfokú diplomával vagy azzal azonos értékû okirattal rendelkeznie, melynek megszerzése legalább három éves időtartamot vett igénybe vagy már sikeresen teljesített legalább négy évet (nyolc szemesztert) egyetemi tanulmányaiból vagy már volt alkalmazásban a magán vagy közszférában feltéve, hogy egyetemi vagy annak megfelelő diplomával rendelkezik vagy már legalább három éven át részt vett tervezői vagy Bizottságadói szolgáltatásban
  • az EU egyik hivatalos nyelvének nagyon alapos ismerete, egy másik hivatalos nyelvnek a megfelelő ismerete (az EU tagállamaiból jelentkezők számára) EU egyik hivatalos nyelvének jó ismerete (nem az EU tagállamokból jelentkezők számára). Preferált jól beszélni a Régiók Bizottságának egyik fő munkanyelvét (angolt vagy franciát).
  • elvárás a harminc évnél fiatalabb életkor a gyakornokság kezdetekor. Azonban indokolt esetben támogatható a korhatár átlépése, a pályázó kérésére. Ebből kifolyólag a pályázónak szükséges írott kérelmet a Gyakornoki Irodába küldenie az indokok részletes kifejtésével.

 

A gyakornokok havi ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj az AD*5 tisztviselők fizetésének 25%-a a szakmai gyakorlat megkezdésétől fogva, és 5 hónapra biztosított. A havi 100 eurós kiegészítést a már házas gyakornokok igényelhetnek, akiknek házastársuk nincs foglalkoztatva, vagy olyan olyan gyakornokok, akiknek gyermekük van (100 euró/gyermek/hónap). A havi ösztöndíj maximum fele nyújtható kiegészítésként a hátrányos helyzetű gyakornokok számára. 

 

Jelentkezési határidő:

  • azonos év október 1. - március 31. éjfél között (a szeptember 16.-tól február 15.-ig zajló gyakornoki programra)
  • előző év április 1. - szeptember 30. éjfél között (február 16. és július 15. közötti gyakornoki programra)

A jelentkezéseket kizárólag online fogadják. 

Az on-line jelentkezési lapok itt érhetőek el. 

 

Rövid távú nem fizetett tanulmányi időszakok

A Régiók Bizottsága is biztosít rövid távú nem fizetett tanulmányi időszakot is felajánl egyik részlegében azok számára, akik szakmai, tudományos vagy kutatási tevékenységei igénylik, hogy megismerkedjenek a Bizottságnál folyó gyakorlati munkával és/vagy politikájával. A gyakornokok által elvégzendő feladatok természete nagyban függ attól, hogy melyik egységhez jelentkeznek, mivel bizonyos egységek inkább politikai míg mások inkább adminisztratív jellegûek.

 

A jelentkezőknek szükséges:

·        vagy felsőfokú diplomával vagy azzal azonos értékû okirattal rendelkeznie, melynek megszerzése legalább három éves időtartamot vett igénybe és képes bemutatni, hogy szüksége a Régiók Bizottságával kapcsolatos tudása elmélyítésére szakmai, tudományos vagy kutatási tevékenységeiből kifolyólag

·        vagy azon nemzeti, regionális vagy helyi szintû közigazgatás személyzeti tagja, mely a Régiók Tanácsával közösen megvalósított csereprogramban vesz részt. Diákok általános szabályként erre a gyakornokságra csak abban az esetben pályázhatnak, ha poszt-graduális képzésben vesznek részt

·        jól beszélni a Régiók Bizottságának legalább egyik fő munkanyelvét (angolt vagy franciát).

 

A felmerülő összes költséget a kedvezményezettnek kell fedeznie: sem ösztöndíjat sem más pénzbeli támogatást nem kapnak a Régiók Bizottságától. A nem-fizetett gyakornokság maximális időtartama 4 hónap.

 

Jelentkezési határidő: nincsenek rögzített határidők a nem fizetett tanulmányi időszakokhoz. 

Határidő: 2019.09.30.

Kapcsolat

COR Committee of the Regions - Training office
(32-2) 282 2211
trainee@cor.europa.eu
http://www.cor.europa.eu