Új oktatási kezdeményezések

2018.01.24. 11:30 Kategória: Aktív részvétel

Az Európai Bizottság a mai napon új kezdeményezéseket fogadott el abból a célból, hogy fejlessze az európai polgárok kulcskompetenciáit és digitális készségeit, előmozdítsa a közös európai értékek térnyerését, és bővítse a diákok Európai Unióval kapcsolatos ismereteit.

A javaslatok a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentését, egyúttal pedig a versenyképesség megőrzését szolgálják, hogy ezáltal Európa egységesebbé, erősebbé és demokratikusabbá váljon.

A Bizottság javaslatcsomagja 3 kezdeményezést tartalmaz:

1. Ajánlás az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról: Az EU Tanácsának elfogadásra javasolt ajánlás egész életük során javítani kívánja az emberek kulcskompetenciáinak fejlesztését, és iránymutatást nyújt a tagállamoknak e cél eléréséhez. A dokumentumban kiemelt hangsúlyt kap a vállalkozó kedv ösztönzése, az innováció-központú gondolkodás előmozdítása, valamint a kompetenciák fejlesztése a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén. A javaslatok a legutóbbi PISA-felmérés során azonosított kihívások leküzdése érdekében az európai oktatási rendszerek sürgős javítására, általánosságban pedig arra irányulnak, hogy a tagállamok jobban fel tudják készíteni a diákokat a változó munkaerőpiaci követelményekre, és képessé tegyék őket a tevékeny polgári szerepvállalásra az egyre sokszínűbb, mobilisabb és a digitális eszközöket egyre kiterjedtebben használó globális társadalmakban.

2. A digitális oktatási cselekvési terv célja, hogy az EU segítségével az európai polgárok, oktatási intézmények és oktatási rendszerek jobban megállják a helyüket a gyors digitális változások korában a következők révén:

  • a digitális technológiák eredményesebb alkalmazása az oktatás és tanulás során;
  • a mindennapi élethez és a munkavállaláshoz szükséges digitális kompetenciák és készségek fejlesztése;
  • az oktatás javítása jobb adatelemzésre és előrejelzésekre támaszkodva.

3. Ajánlás a közös értékekről, az inkluzív oktatásról és a tanítás európai dimenziójáról: A kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy az oktatás során a fiatalok jobban megértsék az uniós alapszerződésben említett közös értékek jelentőségét, és megtanulják tiszteletben tartani azokat. Célja a társadalmi kohézió erősítése, valamint a populizmus, az idegengyűlölet, a megosztó nacionalizmus és az álhírek elleni küzdelem előmozdítása. A kezdeményezés ezenfelül arra irányul, hogy az inkluzív oktatás megerősítése révén minden diák színvonalas oktatásban részesüljön. További célja, hogy a tanulók megismerjék Európa közös örökségét és sokféleségét, és jobban megértsék az EU működését.

A ma előterjesztett javaslatok azokra a megbeszélésekre épülnek, amelyeket az európai állam- és kormányfők 2017. novemberi göteborgi csúcstalálkozójukon folytattak az oktatással, a képzéssel és a kultúrával kapcsolatos aktuális kérdésekről.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

 Megosztom

2018 FEBRUÁR
Megújult Eurodesk oldal!

Nézz szét az Eurodesk hálózat központi oldalán és fedezd fel az előtted álló lehetőségeket!

Az Erasmus+ félidős értékelése

Az Európai Bizottság közzétette jelentését az Erasmus+ program (2014-2020) félidős értékeléséről. Az érdekes számok és statisztikák mellett a legfontosabb megállapításokat is tartalmazza következtetésekkel.

A fiatalok ismertették elképzeléseiket Európa jövőjéről

A Gondoljuk újra Európát elnevezésű kezdeményezés keretében Naracsis Tibor egy fiatalokból álló küldöttséget fogadott, hogy megvitassa velük Európa jövőjéről szóló elképzeléseiket, valamint azt, hogy miként lehetne jobban figyelembe venni prioritásaikat.